Elektrotechnika | 14. 3. 2017

Absolvent UREL světovým rekordmanem

Absolvent oboru Elektronika a sdělovací technika Dr. Juraj Poliak se, spolu se svým týmem z německého Centra leteckého a kosmického výzkumu (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt; zkráceně DLR), stal světovým rekordmanem v přenosu dat volným prostorem prostřednictvím laserového optického spoje.

Týmu Dr. Poliaka se koncem října 2016 v Bavorsku podařilo přenést data mezi dvěma místy vzdálenými 10,45 km přenosovou rychlostí 1,72 Tbit/s, čímž byl vytvořen nový světový rekord. Takovýto přenos si lze představit, jako přenos obsahu 45 DVD nosičů za jednu sekundu. Tým Dr. Poliaka díky tomuto úspěchu přiblížil koncept globálního vysokorychlostního připojení i velmi odlehlých oblastí k reálnému cíli.

Redakčně zpracováno z www.urel.feec.vutbr.cz