Vývoj elektroniky | 9. 3. 2016

Altium Vault – časté dotazy

Článek vydaný v minulém čísle představil Altium Vault. V rámci tohoto základního představení bych rád uvedl i několik otázek a odpovědí, které se často opakují a mohly by pomoci pochopit některé vlastnosti a pohledy na Vault.

Proč bychom se já a můj tým měli o Vault zajímat?

Centralizovaná správa dat by měla být blízká všem, kteří se snaží pracovat v týmu. Vím ale, že motivace k tomu často chybí, protože to zdánlivě není nic užitečného, co by projekt dokončilo rychleji. Naopak jej v některých chvílích zdržuje, protože je nutné provést některé kroky, aby data byla správně uchována do budoucna. Zkusím odpovědět ale takto:

Opravili jste někdy chybu v souboru s knihovnou součástek, a přesto se tato chyba objevila ještě na několika dalších deskách? I po několika letech od opravy?

  • Odjel Váš kolega na dovolenou, potřebovali jste nutně dokončit projekt a nemůžete se vyznat v systému značení jeho projektů jako je Old, New, NewNew a NewNew1 atd.?
  • Nastoupil do Vašeho týmu nový kolega a po nějaké době jste zjistili, že si vede vlastní knihovny nebo do ověřených zapojení vkládá jiné součástky, než jaké jsou v nich standardně?
  • Generovali jste na poslední chvíli výrobní data nové revize projektu a přepsali jste si jimi starší revizi, která je stále ještě platná a vyrábí se?
  • Dozvěděli jste se o tom, že nebude součástka již dostupná a díky zvonícímu telefonu/urgentnímu emailu/ <doplňte libovolný typ vyrušení> jste tuto informaci nepředali Vašim kolegům a oni pokračovali ve vývoji s touto součástkou několik dalších dnů?

Věřím, že rozumíte, kam těmito otázkami mířím a také věřím, že byste tento seznam doplnili o mnoho dalších bodů, většinou velmi kuriózních. Jedná se o výjimečné situace, kdy selže komunikace, čemuž se důsledná správa dat snaží předejít a Va

 

ult je k tomu určeným nástrojem. Správa dat má na počátku nároky na její vybudování, ale jde o investici, která se začne v rámci následujících měsíců a let významně vracet.

Kde byste nasazení Vaultu nedoporučoval?

Nedoporučoval bych nasadit žádný systém na správu dat tam, kde jej tým nedokáže přijmout a nepřeje si jej používat. V takovém případě jeho nasazení nejspíše nedopadne dobře. Otázka je, zda takový tým funguje správně jako celek, ne jako skupina jednotlivců. V týmu se může najít jedinec, který nesouhlasí, ale snažím se s ním vše probrat a přesvědčit jej, že má „novince“ dát šanci alespoň několik měsíců. Výsledky jsou prozatím velmi pozitivní, přijetí bývá s výhradami, ale dojde k němu. Sporné je nasazení Vaultu při používání jednotlivcem. Pokud však pracuje jako externista pro různé zákazníky, kterým předává zdrojová data, tak pečlivá archivace revizí dat může předejít nepříjemným komplikacím i zde. Zvýší se tak kvalita poskytovaných služeb. Bez týmu se ale lze správa dat dá zvládnout manuálně.

Je Altium Vault systém existující pouze v cloudu/internetu?

Původní koncept obsahoval myšlenku existence Vaultu v cloudu nebo přihlášení uživatelů k Vaultu přes servery Altia. Obě tyto myšlenky byly opuštěny a Altium Vault je již delší dobu čistě lokální záležitost, instaluje se na firemní server, správa uživatelů se provádí lokálně a všechna data jsou uložena pouze na firemním serveru. Vault může fungovat plně bez přístupu k internetu. Nebudou pak pochopitelně dostupná online data o cenách a dostupnosti součástek na trhu.

Kolik to stojí?

Cena Vaultu je tvořena z několika částí a liší se podle vybrané edice (viz předchozí článek). Podrobnosti jsou dostupné v Altium Techdocs. Nakupuje se trvalá základní licence pro vlastní Vault. K této licenci je Subscription, které, podobně jako u Altium Designeru, zajišťuje přísun nových verzí Vaultu. Dále je nutné zakoupit uživatelské licence (CAL) v počtu odpovídajícím maximálnímu počtu současně pracujících uživatelům. Ve Vaultu může být vytvořeno například 50 uživatelských účtů, ale pokud je ve Vaultu nahráno pouze 5 CAL, tak současně může být přihlášeno pouze 5 libovolných uživatelů. Zjednodušeně lze říci, že je vhodným startovním bodem nakoupit stejný počet CAL licencí, jaký je ve firmě počet licencí Altium Designeru (AD i AD SE dohromady). CAL licence odpovídají edici Vaultu, pro některé uživatele lze dokupovat i levnější CAL z nižší edice, než je používaný Vault, ale jejich správná distribuce podle pracovní náplně je u menších týmu náročná. V takových týmech téměř každý musí zastávat všechny role, takže je to nepraktické. Důležitou informací je, že CAL licence jsou časově omezené a obnovují se každý rok. Jedná se o poměrně běžný model u softwaru podobného typu.

Když vyprší CAL licence, tak Vault nedovolí přihlášení. Trvale aktivní zůstane administrátorský účet, pomocí kterého je zachován přístup k datům pro čtení.

Roční náklady jsou tedy Subscription a CAL licence. Úvodní náklady jsou závislé na tom, zda Vault zprovozníte samostatně, nebo využijete externích služeb. Neexistují žádné Viewer licence zdarma nebo něco podobného. U správy dat je hodnota právě v tom, že máte k datům přístup a především možnost zjistit, zda jsou data aktuální.

Pamatuji si, že existoval Vault dostupný zdarma. Kde jej naleznu?

Ano, dříve existovala i bezplatná „edice“ Personal Vault, která byla omezená pouze na jednoho současně připojeného uživatele a obsahovala základní funkce odpovídající zhruba dnešní edici Workgroup. Její vývoj byl již ukončen a není tak perspektivní pro nové instalace, instalační soubor je ale stále dostupný zde [1].

Mohu svěřit svá data Vaultu bez obav, co když…?

Katastrofických scénářů jsem slyšel již mnoho. Jde o citlivou otázku a určitě ji nelze brát na lehkou váhu. Musíme si přiznat, že každý z nás používá několik programů nebo služeb, kterým svěřujeme citlivá firemní data a ztrátou přístupu k nim by vznikly nemalé komplikace.

Můj osobní názor je takový, že všechny programy i služby vždy jednou ukončí svůj provoz a není reálné požadovat trvalé záruky, že se to nestane. Pak nastane čas hledat alternativu dostupnou v té dané době. Pro současnost je důležité, jestli aktuální software nebo služba vyhovuje aktuálním a očekávaným budoucím požadavkům v horizontu 2 až 3 let a zda je možné případně získat svá data zpět v původní formě. Data z Vaultu lze uložit na disk, lokální datový adresář Vaultu je pod Vaší kontrolou, data z něj lze získat. Cesta zpět tedy existuje.

Nahrazuje Altium Vault PDM, ERP a PLM systémy?

Podle mého názoru patří Altium Vault do kategorie PDM systémů, ale nenahrazuje klasický celofiremní PDM systém, který má za úkol uchovávat dokumentaci o výrobě, testování, uživatelské manuály atd. Altium Vault je centrální uzel pro napojení dat od vývojového týmu do PDM, ERP a PLM systémů, které ve firmách existují, poskytuje jim data (Publish) a data dokáže i získávat (ODBC Supplier Source).

Je Vault již dostatečně vyspělý?

Z hlediska správy knihoven součástek a jejich vytváření se jedná o téměř ideální řešení. Chybí pouze méně důležité záležitosti, které jsou řešitelné poměrně snadno externě jako ukládání dokumentace k součástkám. Archivace dat projektů a výrobních dat je méně fl exibilní, ale s drobnými ústupky vyhoví svému účelu. Neobjevil jsem nic, co by vyloženě bránilo používání nebo poukazovalo na nedostatečnou vyspělost.

Zatím jsem nepotkal jiný systém pro Altium Designer na správu dat s takto těsnou integrací a komfortem používání. Ostatní ERP, PDM a PLM systémy mohou v některých oblastech nabídnout více fl exibilní řešení, ale tyto systémy jsou vytvářeny jako generické, pro obecná data (někdy až příliš obecná). Obvykle nedokáží pracovat s nativními daty z Altium Designeru, v knihovně zobrazit náhledy součástek, vkládat součástky přímo do Altium Designeru apod. Ukládají si ZIP archivy s pomocnými metadaty exportovanými pomocí skriptů nebo doplňků v Altium Designeru. To postupy komplikuje a vyžaduje větší pozornost uživatele.

Jaká jsou omezení Vaultu?

Vault 2.5 (2/2016) neumožňuje k součástkám vytvořit modely pro signálovou integritu, nelze do jedné položky projektu nahrávat data z různých osazovacích variant a Vault v současné době dokáže pojmout pouze PCB projekty PrjPcb (ne projekty pro FPGA, Embedded projekty, skripty apod.). Nelze vytvářet nějaké offl ine otisky knihovny, což však ani vzhledem k udržování aktuálnosti dat není příliš žádoucí, i když by to někdy bylo užitečné. V přípravě je jiný typ řešení, který zachová obě možnosti. Položky nenabízejí automatizované akce (tzv. workfl ow) typu „když je vydána nová revize položky, tak nastav předchozí položku jako neplatnou“. Podobné akce je nutné provádět ručně, ale okno Vault Explorer v Altium Designeru nabízí nástroj na hromadné změny stavů Operations » Change State, který to velmi zjednodušuje. Vývoj jde rychle dopředu a je proto dobré sledovat aktuální možnosti.

Co když vlastnosti Vaultu nedostačují?

Společnost Altium dodává k Vaultu SDK balíček, který umožňuje ve velké míře rozšířit vlastnosti Vaultu. Pomocí něj může programátor vytvořit externí aplikaci, která monitoruje dění ve Vaultu i v jiných firemních systémech, a provádí požadované akce, záznamy nebo exporty. Vlastnosti Vaultu se s každou verzí výrazně rozšiřují a doplňky tak jsou potřebné pouze na velmi specifické úkony jako např. real-time komunikace s ERP systémy apod.

Sleduje funkce Where Used součástku už ve chvíli, kdy je vložena do projektu?

Ne, vazby Where Used (ve kterém projektu byla součástka použita) vznikají až ve chvíli, kdy proběhne Release projektu = ve chvíli, kdy se z projektu vytvoří výrobní data a nahrají se do Vaultu. Nestačí mít projekt uložený v SVN repozitáři Vaultu. Funkce Where Used je využívána hlavně ve chvíli, kdy již běží výroba zařízení a je zjištěn nějaký problém – nedostupnost součástky, selhávání součástky za určitých podmínek apod.

Během vývoje projektu je vhodné, aby vývojáři průběžně používali nástroj Item Manager, který sleduje stavy součástek a díky němu se mohou dozvědět o změnách, náhradách nebo opravách součástek, případně o nich budou upozorněni automatickými kontrolami před Releasem projektu nebo při jeho kompilaci.

Četl jsem, že jako uživatel Altium Designeru mám nárok na Altium Content Vault, kde si jej mám stáhnout a jak se instaluje?

Altium Content Vault je služba, pomocí které tým Altia distribuuje vlastní knihovnu součástek. Jedná se o Altium Vault, který je nainstalovaný na serverech Altia a ke kterému mají přístup uživatelé Altium Designeru. S Vaultem, který je nasazován do firem, má tedy společnou technologii, ale neinstaluje se lokálně, pouze se k němu připojujete v nastavení Altium Designeru (jak nastavit přístup [2]) a stahujete z něj data rovnou do svých projektů nebo do svého Vaultu. Data stažená do projektu jsou již lokální, takže odpojením se od Vaultu nic nezmizí ani se nezablokuje.

Proč mít vlastní Vault na součástky, když existuje Altium Content Vault?

Altium Content Vault obsahuje stovky tisíc typů součástek, ale na trhu je jich k dispozici několik desítek milionů. Z toho je jasné, že s jistotou narazíte na součástku, která v Content Vaultu nebude k dispozici. Content Vault je read-only úložiště, takže není možné si do něj svoji součástku přidat. I kdyby to šlo, tak každý tým, který jsem měl možnost poznat, má jiné požadavky na uživatelské parametry v součástkách, jejich značení, styl kreslení, své vlastní postupy ověřování funkčnosti, vlastní dodavatele, používá jiné zdrojové informace a zvyklosti v mechanických vrstvách footprintů. Představa, že by toto šlo obsáhnout jednou globální knihovnou je, podle mne, nereálná. Navíc jednou z hlavních funkcí Vaultu je udržování vazeb přes Where Used, aby bylo možné dohledat, že problematická součástka je použita v několika projektech a provést náležité úpravy. Bez nahrání projektu do Vaultu by tato funkce nebyla dostupná.

Content Vault z těchto několika důvodů slouží obvykle jako zdroj polotovarů součástek. Pomocí funkce Content Cart se součástka překopíruje do firemního Vaultu a zde se upraví do požadované podoby (změna barev, vrstev, doplnění osazovacích obrysů, firemních parametrů, nastavení vlastních stavů apod.). Máte pak plnou kontrolu nad daty součástek a jejich dalším vývojem.

Proč nepoužít databázovou knihovnu místo Vaultu?

Ano, databázová knihovna je výborný start pro vytvoření centralizované knihovny součástek pro Altium Designer. Existuje několik scénářů (různé typy databáze, struktura dat, úložiště modelů), jak tuto knihovnu organizovat a od nich se pak odvíjejí nároky na vytvoření, správu a také omezení například pro úpravy více uživateli, nutnost synchronizace mezi stanicemi apod. Pro databázovou knihovnu musí tým vybrat a vytvořit databázi, kterou chce používat, mít pro ni vhodný editor, vybrat úložiště součástek (často SVN repozitář nebo sdílený disk) a distribuovat všem uživatelům připojovací DbLib soubor někdy včetně instalace přípojného ODBC ovladače.

Vault v edici Component můžete z tohoto hlediska považovat za databázovou knihovnu, kde jsou všechny tyto kroky vyřešeny, a vše je připraveno k použití. Vyčíslení skrytých nákladů na zprovoznění databázové knihovny v mnoha případech převýší pořizovací náklady Component edice Vaultu. Navíc dostáváte komfortní uživatelské prostředí s pomocným webovým rozhraním, řízením oprávnění, historií jednotlivých položek v podobě revizí, nastavitelnými stavy položek, fl exibilní adresářovou strukturou, jednoduše zálohovatelnými daty, se snadnou instalací v podobě produktu vyvíjeného týmem odborníků. Abych byl spravedlivý, tak revize i stavy lze při dostatečné míře disciplíny celého týmu databázové knihovně úspěšně simulovat. Stejně tak je možné vytvořit si i komfortní uživatelské rozhraní k databázi (již jsem jich několik i viděl). Podle mne se ale tým potřebuje soustředit na vývoj svých produktů a ne na vývoj knihovního systému.

Databázová knihovna jde jednoduše napojit na existující firemní systémy pro správu skladu. Existuje k tomuto ve Vaultu ekvivalent?

Napojení na externí zdroje dat je umožněno přes ODBC rozhraní, které umí načíst informace o dodavatelích součástky, tedy informace jako cena, počet kusů na skladě, dodavatel a libovolné dodatečné parametry, které se zobrazí jako popis v Supply Chain. ODBC Supplier není určen k načítání jiných než logistických informací o dodavateli součástky, tzn. pomocí ODBC nelze doplnit nebo aktualizovat přímo nějaký uživatelský parametr v součástce (například její teplotní rozsah). Ty jsou pevně dány hodnotou z Vaultu a pro změnu musí být vytvořena nová revize součástky.

Funguje Altium Vault na serverech s Linuxem?

Altium Vault funguje pouze pod operačními systémy Windows, a to jak s verzemi pro pracovní stanice, tak i se serverovými verzemi, které jsou doporučené. Altium Vault lze ale bez problému provozovat ve virtualizovaných prostředích.

Jak dlouho trvá nasazení Vaultu?

Přechod na Vault může být okamžitý. Základní vytvoření pracovního prostředí je možné stihnout za jeden den. Nasazení Vaultu je ale vhodné spojit s nastavením všech procesů a takový krok je dobré zahájit po určitých přípravách. Je také vhodné celý tým seznámit s novými postupy. Z mých zkušeností toto obnáší přibližně 1 až 3 týdny příprav a 2 týdny s týmem. Vzhledem k obvyklému vytížení vývojářů se tato setkání nerealizují najednou, ale rozplánují se zhruba do období 3 měsíců.

Zvládneme nasadit Vault bez pomoci?

Implementace jakéhokoliv systému na správu dat je kritická, protože kvalita nasazení systému přímo určuje to, zda bude prospěšný nebo přinese týmu pouze dodatečnou pracovní zátěž bez zřejmých výhod. Kvůli tomu je dobré nasazovaný systém detailně znát. I malá neznalost může způsobit mnoho nepříjemností (osobně vyzkoušeno). Hlavní cíl vývojového týmu je přitom navrhovat nová zařízení a ne studovat systémy na správu dat. Z těchto důvodů může být více efektivní nechat nasazení Vaultu na někom se zkušenostmi. To znamená na někom, kdo měl již možnost objevit špatné cesty. Může to celý proces urychlit a tým se může soustředit na své úkoly. Component edice Altium Vaultu je poměrně přímočará. Edice Workgroup a Enterprise jsou komplikovanější a pomoc externího konzultanta se proto může o to více projevit. K implementaci je potřebné konzultantovi popsat a prodiskutovat s ním/s ní všechny používané postupy, což pomáhá vytvořit si celkový přehled o tom, co se děje během rušných pracovních dní. Můžete pak těžit z jeho/jejích zkušeností získaných od jiných týmů podobných tomu Vašemu a nalézt tak lepší řešení.

Nicméně pokud se rozhodnete pro nasazení Altium Vaultu vlastní cestou, tak jen směle do toho. Je to úkol, který samozřejmě lze zvládnout. Jde v podstatě o soubor rozhodnutí zachycených v pracovním manuálu a jim odpovídajících nastavení. Více podstatné je však to, že nasazení Vaultu je zlomový okamžik. Dochází k vytvoření nových a revizi stávajících pracovních postupů, jako je vznik a správa součástek a projektů, a také nastavení přístupových oprávnění. V tento okamžik je dobré se zamyslet, co jakým způsobem tým dělá, jak to sjednotit a zabránit co nejvíce vzniku opakovaných chyb.

My to děláme tak, že obvykle uspořádáme 3denní setkání s vedoucím týmu a pár vývojáři se znalostí historických projektů. Jedná se o školení používání Vaultu kombinované s diskuzemi o všech nastaveních a funkcích, a také o tom, co to týmu může dát nebo vzít. Vedoucí týmu je důležitý, protože musí dělat finální rozhodnutí. Diskuze musí být vždy v nějaký moment ukončena a převedena do konečného rozhodnutí, abychom se mohli posunout dále. Samozřejmě je někdy potřebné se vrátit zpět a rozhodnutí přehodnotit, ale je důležité jít krok po kroku dále. Cíl je zachytit jakékoliv problémy co nejdříve. Až je vše jasné, tak se provedou patřičná nastavení, do Vaultu se naimportuje knihovna součástek, provede se zaškolení celého týmu a všechny nové projekty již začínají pod správou dat Altium Vaultu. V dalších článcích se jistě dostaneme k detailům.

Pevně věřím, že nyní je již role Vaultu ve vývoji elektroniky zřejmá. Pokud máte specifické dotazy ohledně fungování a používání Vaultu, tak se na nás neváhejte obrátit, rádi Vám vše vysvětlíme a předvedeme.

www.edatools.cz

Petr Tošovský, Retry, s. r. o.

[1] http://techdocs.altium.com/display/ALEG/Legacy+-
Downloads+for+Vault+Technologies
[2] http://techdocs.altium.com/display/DMAN/The+Altium+
Content+Vault