Elektrotechnika | 28. 9. 2019

Audit v MB TOOL s. r. o.

Společnost MB TOOL s. r. o. v červnu 2019 úspěšně absolvovala ESD audit od zákazníka ŠKODA AUTO. A to v rámci přípravy nového projektu elektronického řazení pro vozy ŠKODA. ESD audit má za úkol kompletně prověřit přípravenost speciálního motážního úseku, určeného pro výrobu a montáž elektronických součástek. Výroba tohoto typu musí splňovat přísné požadavky na antistatické výboje a bezprašnost. Tento krok byl nezbytnou podmínkou pro významné rozšíření firemního portfolia o výrobky se zabudovanými elektronickými součástkami. Společnost MB TOOL funguje v automobilovém průmyslu již více než 15 let a je pro zákazníky spolehlivým komplexním partnerem v oblasti vývoje a výroby sofistikovaných interierových dílů.

Redakčně zpracováno z www.mbtool.cz