Automatizace | 26. 11. 2018

Ethernetové switche Siemens s velkým počtem portů a podporou časové synchronizace podle IEEE1588 zjednodušují postupnou migraci k optickým sítím

  • Vysoká datová propustnost je připravena na zvládnutí rostoucího množství dat
  • Řešení vhodné pro digitalizované rozvodny elek­trické energie, dopravu, ropný a plynárenský průmysl
  • Výroba na zakázku umožňuje rychlejší instalaci (built‑to‑order) při zachování možnosti následného doplnění modulů v případě potřeby

Siemens rozšiřuje své portfolio síťových prvků do nároč­ných průmyslových podmínek Ruggedcom o nový etherne­tový 19″rackový L2 switch. Ruggedcom RST2228 je velice robustní switch s širokým rozsahem pracovních teplot od −40 do +85 °C. Má vynikající odolnost proti elektromag­netickému rušení (EMI). Zařízení je tak možné použít ve velice náročných podmínkách pro projekty jako jsou např. elektrické rozvodny, instalace v dopravě nebo se hodí pro ropný, plynárenský a chemický průmysl a všude tam, kde se zvyšují nároky na přenos stále větších objemů dat.

Switch Ruggedcom RST2228 obsahuje 4 integrované uplink porty s rychlostmi 1 nebo 10 Gbit/s podle typu vlo­ženého SFP modulu a až 24 portů 10/100/1000 Mbit/s for­mou modulárních media modulů. Díky vyššímu počtu portů lze výrazně snížit pořizovací náklady na celé řešení reali­zovaného projektu, navíc je možné zakoupit jen nezbytně nutné moduly fyzického rozhraní. Celkových až 24 portů (10/100/1000 Mbit/s) je možné kdykoliv doplnit přímo na místě instalace formou šesti modulů fyzického rozhraní, které jsou vždy osazeny čtveřicí portů příslušného typu.

Zařízení také podporuje časovou synchronizaci podle IEEE 1588 v režimu Transparent Clock. Kombinace přes­ného načasování (PTP – IEEE 1588) a síťové komunikace v jedné síti navíc dále snižuje náklady na instalaci a násled­nou údržbu, neboť další kabeláže stávajících řešení (IRIG‑B, pulzy) nejsou nutné.

Zařízení je možné objednat jako předem nakonfigu­rovaný produkt s potřebnými moduly (built‑to‑order), ale lze jej i snadno a rychle modifikovat v místě instalace díky možnosti objednat samostatné moduly Ruggedcom RMM2973-4RJ45, RMM2973-4FC a RMM2972-4SFP. Tím se zjednodušuje výměna klasických metalických kabelů na optické či naopak. Flexibilita je jedna z nutných podmínek pro digitalizaci. Dalších úspor lze dosáhnout zakoupením pouze těch modulů pro RST2228, které jsou potřebné pro kompletní realizaci daného projektu. V případě rozšíření projektu mohou být moduly kdykoliv v budoucnu dokou­peny. Modulární design komponent navíc zásadně snižuje náklady na počet případných náhradních dílů.

Samozřejmostí je standardní 5letá záruka nejen na switch RST2228, ale na všechny síťové komponenty řady Ruggedcom.

www.siemens.cz