Vývoj elektroniky | 9. 3. 2016

„Gumáky v barvách“ aneb Jak to dopadne, když se příchodem redaktorky na elektrotechnický seminář zdvojnásobí počet žen v místnosti

Listopad je pro většinu elektrotechniků-amatérů, i pro ty šťastnější, jimž se stala celoživotní vášeň povoláním, „plonkovým“ měsícem. Říjnový veletrh EloSys našich slovenských bratrů dávno za námi (nimi), do březnového Amperu daleko. Jakoby snad členové přátelského týmu společnosti Retry1, výhradního distributora EDA systémů firmy Altium pro Česko–Slovensko, empaticky vytušili, že i sebezapálenějšího (přívlastku je zde užito pouze metaforicky) elektrotechnika dříve (než začne Amper) či později (až skončí EloSys) přestane bavit solitérní život s věrnou kamarádkou pájkou a klubkem drátů. Strategicky proto časovou mezeru v předadventním čase vyplnili akcí, jež zúčastněným slibovala nejen nabytí nových poznatků týkajících se navrhování plošných spojů v nejnovější verzi programu Altium Designer, ale rovněž sociální interakci s podobně interesovanými jedinci.

Altium Designer Roadshow 2015, jak zní oficiální název „setkání současných a budoucích uživatelů Altium Designer“, se kromě zmiňovaného listopadu pravidelně koná i v májovém měsíci lásky. Podzimní termín měli možnost navštívit nejen ti, kdož mají lokalitou či srdcem blíže jihu Moravy, ale rovněž Pražané a slovenští kolegové v Bratislavě. Vzhledem k moravským kořenům, bystrckému sídlu redakce a příslibu vstávání „do práce“ výjimečně po kuropění, jsem přijala pozvání na 25. 11. 2015 do brněnského hotelu Avanti s nadšením. Volba místa se ukázala býti šťastnou, a to nejen kvůli (moravským) koláčkům rozplývajícím se v ústech v božskou manu, zpříjemňující dochvilným účastníkům registrační půlhodinovku před oficiálním zahájením semináře v devět nula nula. Během něj byli všichni zúčastnění ústy pana Radka Hrocha, ředitele firmy Retry, s. r. o., ujištěni, že Brno je nejhezčí město, do nějž se on i jeho kolegové – další průvodci seminářovým dnem – Petr Tošovský a Zdeněk Kejík, vždy rádi vrací. Vsadila bych desku plošných spojů, že stejnými slovy mažou „Retryáci“ med kolem úst elektrotechnikům i ve středu Čech a u sousedů Slováků, nicméně záměr naklonit si publikum se v kombinaci se sladkým pečivovitým úplatkem zadařil a několik desítek mužů a dvě ženy (včetně mé maličkosti) se tetelily blahem při představě celodenního programu zasvěceného Altium Designer.

Poslední zbytky bariéry odosobnělý školitel – anonymní žák předstírající vědění (či alespoň upřímnou snahu o pochopení) padly společně s brašnami od notebooků směrem k zemi během neformálního započetí akce. To bylo umně maskované téměř filosoficky znějící otázkou skvící se na projekčním plátně: Altium Designer – co bylo, je a bude? Část popisující „co bylo“ notně přesáhla hranice „suchého“ výkladu líčícího historii návrhových systémů. Neboť téměř psychedelicky působící, barvami hýřící obrázky návrhu desky v programu Easytrax asociovaly v umělci-teoretikovi s bohatou fantazií (tedy mně) další možné alternativní použití. Ach, jak působivě by se v jednoduchém rámu vyjímaly na běloskvoucí stěně minimalistického interiéru (!). Věřím, že se i kdesi v hloubi elektrotechnické sociální skupiny skrývají růže mezi trním v podobě všezájmových osobností, jejichž pole znalostí se neztotožňuje pouze a výlučně s přísně vymezenou oblastí elektronického průmyslu. A tito jistě ví, že současné módní proudy jasně velí – návrat k dobám dávno minulým je trendy (a cool). Netoliko však v případě unifikovaných návrhových prostředí určených k návrhu plošných spojů. Před na první pohled easy nápadem instalovat Protel Easytrax na nových systémech důrazně varoval i Petr Tošovský, jenž převzal řečnickou štafetu po Radku Hrochovi. Aby demonstroval pošetilost myšlenky regresu k „seniorským programům“ a zdůraznil, kolik mil obvodů bylo odmotáno na cestě směrem k vývoji Altium Designer, předvedl v AD narodivší se model berušky, s flexibilním plošným spojem, který umožní této slečně z hmyzí říše mávat křídly. Autentičnost zástupkyně fauny uvězněné v nejnovější verzi programu přesvědčila i mě, stále pochybující, značně znejistěnou minoritním zastoupením ženského pohlaví (včetně berušky jsme už byly v místnosti tři), že následujících sedm hodin nebude ani zabitých, ani ztracených, anóbrž nevšedních, s mnoha příležitostmi k oprášení znalostí gymnaziální (nejen) zoologie.

Po vzoru didaktických zásad velkého učitele národů J. A. Komenského byla dopolední část, kdy byli ještě všichni zúčastnění pod omamným vlivem ranního cukrového dopingu schopni 100% soustředění, věnována teoretickým „přednáškám“, vyžadujícím plnou pozornost posluchačů. V první z nich aplikační inženýr Zdeněk Kejík zasvěceně pohovořil o Schématech a simulacích v Altium Designer 16. 0. V části věnované schématům se pochybovači dozvěděli, proč je výhodné užití šablon, a že šablony neznamenají vždy jen lenošné a tak trochu podvodné „opičení se“, nýbrž že mohou značně usnadnit práci. Zdeněk Kejík pro demonstraci promítnul ukázku nového projektu s užitím šablon, přičemž během této nefilmové projekce se mimojiné ukázalo, jak zásadní roli hraje plocha, na níž je promítáno. Otázka, zda štukové pozadí ano či ne, a zda je lepší vidět rozostřeně mnoho věcí nebo ostře skoro nic, rozpoutala první bouřlivou debatu. Očekávaně monologická přednáška se tak stala daleko interaktivnější. Při četných dotazech týkajících se osazovacích variant a alternativních součátek pak došlo k neplánované výměně rolí učitel–žák. Inu, my Moravané jsme bodří a na přísné zachování zažitých hierarchických struktur „nehrajeme“. Jak s úsměvem na rtu prohlásil Zdeněk Kejík: „Účastník školí školitele.“

Bouřlivý „prostor pro dotazy“, jemuž byla původně vyhrazena patnáctiminutovka před závěrečným rozloučením, sice mírně rozklížil časový harmonogram, nicméně rozšířil přítomným elektrotechnikům (a nezasvěcené mně) slovní zásobu o zdánlivě vtipné, leč maximálně výstižné spojení „gumáky v barvách“. Jestliže stejně jako já tápete, co že chtěl těmito slovy básník… totiž zvídavý elektrotechnik z první řady… říci, zeptejte se Zdeňka Kejíka. Firma Retry poskytuje v rámci služby Altium Subscription technologickou podporu v podobě odborníka na telefonu (či u emailu) a Váš dotaz bude tedy promptně zodpovězen erudovaným týmem profesionálů. Nedočkavcům mohu poskytnout značně laický a patrně zcela chybný překlad onoho humorného dvousloví – s největší pravděpodobností je tímto přízviskem zován vodič, jenž se díky novince v AD16 (synchronizaci barev signálů mezi schématem a PCB) obarví ve všech spojích. Dle všech vyzískaných indicií by možnost barevně odlišit vodiče na úrovni schématu měla představovat jednu z hlavních výhod Altium Designer 16. Za případnou mystifikaci se předem omlouvám, není záměrná, vítky prosím uchovejte do jarního běhu Altium Designer Roadshow, jehož se budu v případě zájmu ze strany Retry opět účastnit, abych neponechala jedinou pravidelnou zástupkyni něžného pohlaví z Uherského Hradiště napospas mužnému stádu elektrotechniků.

Po kávové přestávce bylo jazykové okénko elektrotechnického žargonu nasledováno inženýrským výstupem Petra Tošovského, jenž se s lehkostí zhostil (dle jeho slov „nezáživného“, jen a pouze na první pohled neatraktivního) tématu Knihovny součástek a Vault. Ať již se to introvertním návrhářům pozdává nebo ne, vývoj elektroniky přestává být samotářskou kratochvílí a vyžaduje značnou míru propojení. A to nikoliv a nejen ve smyslu personálním, ale rovněž na úrovni informací, jež jsou v knihovnách obsaženy. Jelikož již nejde pouze o „primitivní“ shromáždění dat pro návrh plošných spojů, ale rovněž o podklady nutné pro objednání součástek, technické parametry, odkazy na dokumentaci atd., sdílením knihoven v rámci celého návrhového týmu zabijete několik kusů mušího hmyzu jednou ranou. Naši věrní čtenáři však jistě zaregistrovali článek věnovaný Altium Vault, který se objevil ve veletržním vydání EEM 2/2015. Proto na tomto místě nebudu plýtvat znaky a drahým papírem, abych neobratně přiblížila výhody (sdílení, archiv projektů, revize, lifecycle, centalizovaná správa, knihovny komponent) a odkáži případné zájemce i prozatímní váhavce na strany 24–26, na nichž se Petr Tošovský hlouběji zabývá smyslem a filosofií Altium Vault.

Na teoretický úvod v útlumovém čase poobědovém navázala praktičtější polovina roadshowáckého dne věnovaná Novinkám a přehledu doplňků pro Altium Designer, Návrhu DPS, kávové pauze číslo dvě, Tipům a trikům v návrhu DPS a gnerování výstupů, Otázkám a odpovědím a nakonec zlatému hřebu odpoledne – losování vítězných vyplněných anketních lístků. Protože je sice důležité se zúčastnit, ale zúčastnit se a vyhrát je zatraceně omamná kombinace zážitků a požitku z hodnotných cen. Na tomto místě si dovolím drobné baristické intermezzo: Jelikož jsem se v průběhu textu již dvakrát zmínila o kávě podávané v hotelu Avanti, dovoluji si této příležitosti využít k dobře míněné radě, aby nikdo – opakuji nikdo, je-li mu kofein milý, nepožil ani při sebevětší energetické krizi kávy z automatu v konferenčním sálu hotelu Avanti. Co však naopak rozhodně doporučuji k vyzkoušení, je Altium Designer 16 (ráda bych všechny čtenáře ujistila, že míra mého amatérského nadšení z AD není ani v nejmenším vázaná na finanční benefity nad rámec redaktorské práce).

Tým firmy Retry na svých webových stránkách slavnostně ohlásil, že: „Altium Designer 16 je hotov!“ v magické datum 11. 11. 2015. A přesto, že svatý Martin přijel promočen, s jezdeckými holinkami zablácenými od neutuchajícího deště, věřím, že radost z nejnovější verze Altium Designer byla více než rovnocennou náhradou za sněhové vločky či promeškanou číší svatomartinského. Nejzásadnější vylepšení verze pro rok 2016 demonstrovalo inženýrské duo Tošovský/ Kejík na návrhu DPS. Vy, kdož máte předplacenou službu Altium Subscription a již několik měsíců se těšíte z okamžité a automatické aktualizace Vašeho AD, pak následující řádky vynechejte (a v ušetřeném čase si například „zfrenchpressujte“ dobrou kávu, o níž jste byli ochuzeni účasti na brněnské Altium Designer Roadshow). Vy ostatní, jež zatím dlíte v (nesladké) nevědomosti, vězte, že „šestnáctka“ nemusí vždy znamenat jen nevyzrálost a zapovězený krok zpět, nýbrž bezpečný progres2.

S altiumáckou šestnáctkou se: Vrátíte do času her a malin nezralých, když za pomoci barviček odlišíte jednotlivé vodiče na úrovni schématu a barvy synchronizujete s deskou plošného spoje. To abyste se, zabráni do hry, neztratili ve vlastním návrhu. Budete moci rozmisťované součástky dynamicky zarovnávat k již položeným součástkám či padům. Již nikdy více si nebudete muset pokládat otázku, zda routovaný spoj projde danou mezerou nebo ne, a to díky vizuálnímu zobrazení izolačních vzdáleností dle nadefinovaného pravidla Clearance při interaktvním routování v PCB editoru. S xSignály, které již znáte i ze starších verzí AD, si užijete daleko více zábavy (a méně práce, to abyste neskončili jako Jack v The Shining3). Jelikož použití xSignálu jsme se věnovali (abych si nepřisluhovala zásluhy – odborníci z Retry se věnovali) v EEM 1/2015, doporučuji nalistovat stranu 12–14, ať už v papírové podobě nebo v našem online archivu na www.infocube.cz/eem. Nicméně to, co v článku nenajdete, je informace o novém průvodci pro vytvoření xSignálů, jímž je „vytuněna“ verze 16, a který nejen vytvoří jednotlivé signály procházející přes několik komponent, ale rozdělí je do tříd a vytvoří pravidla pro srovnání jejich délek.

Petr Tošovský, jenž měl řídit plánovaný Prostor pro dotazy (který se však, jak již bylo naznačeno výše, jako zlatá nit táhl celým seminářem bez ohledu na harmonogram), pak shrnul před závěrečným rozloučením novinky Altium Designer 16.0 a vybral vyplněné dotazníky. Ti, kdož se uvolili zodpovědět na záludné dotazy typu: „Co se vám líbilo a nelíbilo?“ a provedli náročný úkon zakroužkování známky 1–5 hodnotící kvalitu občerstvení či použité techniky, byli zařazeni do závěrečného slosování o hodnotné ceny. Všichni jsme byli vybízeni k tomu, abychom se neváhali nejen ptát (jak mnozí činili již v průběhu semináře), ale rovněž rozepsat. Neváhala jsem a u bodu týkajícího se občerstvení jsem se zmínila o tragické ranní čtvrthodince s podávanou kávou a strhla Retry jeden trestný bod. Snad právě z toho důvodu jsem nevyhrála ani výjimečný kalendář, ani berličku pro alkoholiky v podobě veselost slibujících lahví, ani 3D myš. Naštěstí firma Retry sídlí nedaleko redakce Infocube (a pivotéky) a ráda bych proto na tomto místě upozornila, že mi, březnu navzdory, stále chybí nástěnný kalendář pro rok 2016 (a že se začíná oteplovat a chuť na pivní mok pučí již před prvními sněženkami).

Uvědomuji si, že těm, jež se nezúčastnili brněnské štace Altium Designer Roadshow 2015, jsem prostřednictvím reportáže podala jen velmi kusé informace týkající se Altium Designer 16.0, které bych neváhala nazvat bezobsažnými. Pražským a bratislavským účastníkům altiumáckého zájezdu jsem však alespoň „dala všanc“ sama sebe jako zprostředkovatele, na základě jehož zkušenosti si můžete teprve uvědomit, jak důležitou roli sehrává v subjektivním hodnocení úspěchu akce kvalita podávaného horkého nápoje. Odhoďte zábrany a napište na support@edatools.cz, jestliže byste se rádi dozvěděli některá smysluplnější fakta týkající se produktů společnosti Altium či na martina.tomaskova@ infocube.cz, jestliže byste se chtěli (nejen) podělit o chuťové prožitky z mimobrněnské kávy. A vězte, že květnová putovní revue Altium Designer Roadshow klepe na dveře. Přijďte se sami přesvědčit, k jakým novotvarům popisujícím vodiče ponoukne pestrou sortu pravidelných i neopotřebovaných účastníků přicházející jaro. Nezapomeňte se však včas registrovat, spojení obohacení ducha (zkušení školitelé) i naplnění těla (zkušení kuchaři – oběd s možností vegetariánské volby tvoří vítaný předěl programu) garantuje povznášející zážitek útočící na všechny smysly!

Martina Tomášková


1  Firma Retry, s. r. o., patří k výhradním distributorům produktů společnosti Altium na českém a slovenském území. Na trhu EDA systémů – speciálních programů určených k návrhu elektronických systémů před realizováním jejich fyzické výroby – působí již od roku 1997, od roku 2011 rovněž distribuuje produkty 3Dconnexion.

2  Jestliže jste přesáhli hranici 16 let a současně nedosáhli hranice 26 let a aspirujete na vysokoškolský titul, můžete získat studenskou licenci Altium Designer zcela zdarma. Vy, stejně šetřiví, ale již ne tak mladí a již vystudovaní, si můžete AD bez nutnosti poplatků užít po dobu třicet dní v rámci Altium Designer Free Trial.

3  The Shining – horor natočený v roce 1980 Stanley Cubrickem – slavná scéna se starým psacím strojem a eufemisticky řečeno nevyrovnaným správcem hotelu/spisovatelem Jackem Nicholsonem, jemuž leze „samá práce a žádná zábava“ lidově řečeno „na mozek“ (a v závěrečné scéně i na sekeru). Zasněžené dny v odříznutém hotelu tráví nekonečným popisováním papíru větou: „All work and no play makes Jack a dull boy.“ Nakonec ho přestane bavit i toto, ale nerada bych Vás připravila o překvapení. Filmu doporučuji podobně jako AltiumDesigner16 dát šanci.