IoT | 2. 10. 2017

Jak připravit stroje a zařízení k napojení na IoT

Téměř polovina konstruktérů strojů přiznává, že nemají jasnou strategii, jak své stroje připravit pro 4.0 průmyslovou revoluci. Hlavními překážkami implementace internetu věcí jsou zavedené standardy a cloudová řešení pro snadnou a bezpečnou komunikaci.

Obr. 1 Jak připravit stroje a zařízení k napojení na IoT

Společnost Eaton proto vydala odbornou studii s názvem: „Jak připravit stroje a zařízení k napojení na IoT (Internet věci – Internet of Things).“ Tato zpráva popisuje základní body architektury 4. průmyslové revoluce, jako je horizontální a vertikální integrace, kyberfyzické systémy a chytrá zařízení, a jednoduchým popisem je zasazuje do správného kontextu.

Tato nová zpráva pojednává o těchto výzvách a uvádí přímé způsoby, jak se na základě standardů jako je OPC-UA mohou malí a středně velcí konstruktéři strojů snadno připravit na budoucnost a navrhovat bezpečná a výnosná řešení pro své zákazníky. Dokument popisuje výhody a výzvy pro konstruktéry strojů a integrátory systémů, zatímco poskytuje praktická doporučení pro realizaci výhod nového digitálního věku. Uvádí, jak realizovat řízení systémů modulárním a decentralizovaným způsobem, místo zastaralého centralizovaného řídicího systému. Toto umožňuje opětovné použití „funkčních bloků“, což usnadňuje a zkracuje cykly údržby.

Redakčně zpracováno z www.eaton.eu/cz/iw/iot