Vývoj elektroniky | 16. 11. 2018

Jste připraveni na novou generaci modulů Serial to Ethernet?

 Společnost WIZnet právě spustila výrobu nové gene­race modulů Serial to Ethernet, založených na čipech W7500 a W7500P (moduly S2E), které jsou kom­patibilní se stávajícími moduly WIZnet S2E s ozna­čením WIZ1XX.

Stejná HW platforma, stejné SW schéma

Stávající moduly S2E byly použity v různých oblastech, byly založeny na různých platformách MCU, což mělo za následek použití různých konfiguračních nástrojů a kon­figuračních příkazů pro nastavení, navíc i komplikovanou technickou podporu. Pro minimalizaci komplikací WIZnet standardizoval sady příkazů a použil stejný softwarový modul pro nové moduly WIZ750SR a WIZ752SR.

Pinově kompatibilní náhrady, běžná a vylepšená konfigurace

Pro nové série WIZ750 a 752 vydal WIZnet konfigurační nástroj založený na rozhraní CLI (CommandLineInterface) protože evidoval stížnosti na nástroj pro konfiguraci grafic­kého rozhraní, který pracuje pouze pod operačním systé­mem Windows. Nový nástroj ke konfiguraci je implemen­tován v Pythonu a může pracovat na jakémkoli systému, na kterém může běžet Python. Dávkové úkoly mohou být od nynějška vykonávány také.

Schéma nového názvosloví produktů tvoří dvě části –první část je „kategorie“ a druhá část je „kompatibilní výro­bek“. Podívejme se tedy na níže uvedené příklady.

Příklad č. 1: WIZ ’750‘ SR – ’100‘

  • Kategorie: produkty s jedním sériovým portem mají označení 750
  • Kompatibilní produkt: 100 znamená, že je pinově kom­patibilní s WIZ100SR

Příklad č. 2: WIZ ’752‘ SR – ’120‘

  • Kategorie: produkty se dvěma sériovými porty mají označení 752
  • Kompatibilní produkt: 120 znamená, že je pinově kom­patibilní s modulem WIZ120SR

Služby výrobce při úpravě HW nebo SW

Nové moduly S2E společnosti WIZnet podporují různá sériová rozhraní: 3,3 V TTL signál, RS-232/422/485, výrobce poskytuje služby v oblasti úpravy hardware.

Vývojáři z WIZnet umístili zdrojové kódy firmware i na svoji stránku Github. Uživatelé si tak mohou stáhnout a upravit zdrojové kódy podle vlastních potřeb nebo je možné o úpravu SW požádat přímo WIZnet.

Redakčně upraveno z www.soselectronic.cz