Automatizace | 7. 6. 2020

Nově k Průmyslu 4.0

Společnost Pepperl+Fuchs bude na HMI2020 představovat celou sadu příkladů a přístupů k úspěšné implementaci digitální transformace.

Systém Pixel-Plus kombinuje datové proudy z vícerozměrných snímačů vzdálenosti na principu ToF (Time of Flight) se signály z barevných kamer s vysokým rozlišením a vytváří digitální reprezentace reálných objektů. Tato „digitální dvojčata“ nabízejí mnohem více informací než řešení založená výhradně na kamerách a snímačích.

Společně se Střediskem mechatroniky v Linci (LCM) je představován inovativní digitální přístup k hydraulickým  slinovacím lisům, který umožní dosahovat významných úspor energie. Připojení ke cloudu navíc zpřístupňuje data ze snímačů bez ohledu na umístění aplikace, která je zpracovává, a to umožňuje účinné sledování stavu lisů, jež je potřebné k centralizované optimalizaci činností údržby a předcházení neplánovaných odstávek.

Joint-venture 3D.aero, společný podnik založený s firmou Lufthansa Technik, představí vysoce výkonnou 3D kontrolu dílů v letectví. Vzhledem k velkým rozměrům kontrolovaných dílů musí být vysoce přesná měřicí technika mobilní, aby mohla být přemístěna k měřeného objektu. Modul ICE3 IO-Link master přichází jako první svého druhu s integrovaným serverem OPC UA. To umožňuje vytvořit prostřednictvím standardních protokolů využívaných v Průmyslu 4.0 komunikační kanál z úrovně snímačů a akčních členů do struktur v cloudu. Systém MultiLink® vytváří paralelně s komunikací v reálném čase, jež je potřebná pro kritické řídicí úlohy, druhý datový kanál z modulů IO-Link master vhodný pro různá zařízení, která nejsou určena pro řízení v reálném čase, a pro aplikace v cloudu.

Automatizace je náš svět. Naším cílem je perfektní řešení.

Ochota vzít na sebe podnikatelské riziko, průkopnický duch a víra ve vlastní schopnosti invence – to byl kapitál, s nímž v roce 1945 Walter Pepperl a Ludwig Fuchs začínali, když si v Mannheimu otevřeli opravnu radiopřijímačů. O pár let později mohli prověřit sílu a schopnosti své firmy, když zkonstruovali svůj první snímač přiblížení. To byl začátek úspěšné historie definované těsnými vztahy se zákazníky a inovacemi v automatizační technice a metodách řízení. Od té doby až dosud jsme zaměřeni na individuální požadavky každého zákazníka. Ať už jako průkopníci v oblasti ochrany elektrických zařízení proti výbuchu, nebo jako přední inovátoři vysoce efektivních snímačů – to, co nám umožňuje být v čele v oboru automatizační techniky, je těsná komunikace s našimi zákazníky. Naším hlavním cílem je kombinovat nejmodernější techniku s kompletními službami, a optimalizovat tak procesy a aplikace našich zákazníků.


www.pepperl-fuchs.com