Elektrotechnika | 14. 9. 2018

Optické sítě s pomocí Renishaw

Telekomunikační společnosti budují rozsáhlé sítě optických kabelů pro vysokorychlostní datové připojení k internetu. Optický kabel je tvořen svazky tenkých křehkých skelných vláken a pokládání kabelů tradičními metodami ověřenými pro metalické kabely nelze využít. Pro optické kabely byla vyvinuta metoda „zafukování” využívající silný proud tlakového vzduchu pro protažení kabelu vedením.

Společnost Factair Ltd. se sídlem ve Velké Británii, která se specializuje na vývoj a výrobu kompresorových systémů, získala zakázku na výrobu patentovaného stroje na „foukání vláken“ v obtížných podmínkách. Tento stroj při instalaci kabelu synchronizuje dva pohyby, posun dopravníku na němž leží kabelový svazek při odvíjení z bubnu a posun kabelu uvnitř instalačního vedení pomocí velmi silného proudu stlačeného vzduchu.

V mechanismu stroje jsou použity dva bezkontaktní magnetické snímače RM22 společnosti Renishaw. Jeden monitoruje rychlost dopravníku a druhý rychlost pohybu kabelu při průchodu „foukacím” strojem. Řídicí jednotka stroje sleduje rozdíl rychlosti obou pohybů a překročení tolerance interpretuje jako prokluz a sníží rychlost motorů.

Zafukování změnilo technické možnosti v pokládání optických kabelů. Namísto desítek metrů lze pokládat kabely v délce tisíců metrů. Stroj vybavený odměřovacím systémem Renishaw dokáže během 40 minut protáhnout podzemním vedením kabel o délce až 2 km.