IoT | 4. 12. 2019

Použití internetu věcí pro sledování zaplnění tanků a pozice mobilních cisteren

Systém snímačů Wilsen.sonic.level je základem pro řešení, které umožňuje na dálku sledovat a spravovat zaplnění cisteren, tanků a sil.

Snímače WILSEN.sonic.level pro IoT

Společnost Pepperl+Fuchs představuje ultrazvukové snímače pro IoT určené k měření polohy hladiny. Data jsou v pravidelných intervalech zaznamenávána a nahrávána do internetu současně s aktuální geografickou pozicí jejich zdroje. Autonomní bezdrátové snímače jsou napájeny z baterií, a mohou být proto používány i pro mobilní cisterny.

Společnost Pepperl+Fuchs vyvinula snímače Wilsen.sonic.level v rámci nové koncepce snímačů vhodných pro použití v mnoha různých bezdrátových sítích. K dispozici je např. verze s rozhraním GSM (2G) pro použití ve veřejných sítích mobilních telefonů. Jiná verze produktů má rozhraní LoRaWAN pro použití v privátních radiových sítích s malým příkonem zařízení. Všechna radiová rozhraní jsou používána k tomu,aby přenášela data do internetu. Vzdálené místo je připojeno k internetu v závislosti na tom, jaký komunikační standard byl vybrán. Například zařízení LoRaWAN mohou posílat svá telemetrická data do sítě a na aplikační server jakéhokoliv operátora sítě LoRa. Při použití veřejné mobilní sítě GSM funguje jako zabezpečený vzdálený bod pro příjem a přeposílání telemetrických dat ze snímače middleware Wilsen.service. Koncept systému Wilsen.service si poradí nejen s dekódováním a cíleným přeposláním dat ze snímače, ale umožňuje také bezpečnou a pohodlnou správu zařízení. To je zvláště výhodné, je-li vdaném reálném případě používáno velké množství snímačů IoT a jestliže přihlášení do bezdrátové sítě a přidělení práv uživatelům má být co nejvíce automatizované. Správa zařízení Wilsen navíc umožňuje automatizovanou parametrizaci aplikace pro snímače IoT a strukturované uvádění softwarových aktualizací,které zajišťuje, aby i velké množství snímačů IoT nainstalovaných v provozu bylo udržováno aktualizovaných. Koncept WILSEN tak představuje modulární systém IoT, k němuž lze přidávat individuální komponenty, jako moduly snímačů, uzly sítě, middleware a aplikace zpracování dat.

Automatizace je náš svět. Naším cílem je perfektní řešení.

Ochota vzít na sebe podnikatelské riziko, průkopnický duch a víra ve vlastní schopnosti invence – to byl kapitál, s nímž v roce 1945 Walter Pepperl a Ludwig Fuchs začínali, když si v Mannheimu otevřeli opravnu radiopřijímačů. O pár let později mohli prověřit sílu a schopnosti své firmy, když zkonstruovali svůj první snímač přiblížení. To byl začátek úspěšné historie definované těsnými vztahy se zákazníky a inovacemi v automatizační technice a metodách řízení. Od té doby až dosud jsme zaměřeni na individuální požadavky každého zákazníka. Ať už jako průkopníci v oblasti ochrany elektrických zařízení proti výbuchu, nebo jako přední inovátoři vysoce efektivních snímačů – to, co nám umožňuje být v čele v oboru automatizační techniky, je těsná komunikace s našimi zákazníky. Naším hlavním cílem je kombinovat nejmodernější techniku s kompletními službami, a optimalizovat tak procesy a aplikace našich zákazníků.


www.pepperl-fuchs.com