IoT | 22. 10. 2020

Realizace projektů v investiční výstavbě pomocí Engineering Base

V rámci realizace projektů celkové investiční výstavby je nutné zpracování komplexní projekční dokumentace z několika profesí. V mnoha případech jsou jednotlivé typy dokumentů (elektro, MaR, technologické) zpracovány odděleně bez vzájemné provázanosti a co hůře s jinými SW nástroji. Vzniká tak velká pravděpodobnost chyb při kompletaci dokumentace, roste časová náročnost na zpracování dokumentace a zanášení změn, to vše se promítá do zvyšujících se nákladů.

Pomoci může softwarová platforma Engineering Base (EB). Její koncept je založený na společné centrální databázi a umožňuje souběžnou práci všech zúčastněných profesí na bázi vzájemného sdílení potřebných dat. Odpovídající projektová dokumentace tak může vznikat na jednom centrálním místě. Otevřené prostředí Engineering Base také umožňuje rozsáhlé přizpůsobení a upravení základního prostředí vnitřním standardům zákazníka. Důležitou informací je i schopnost integrace platformy EB na další firemní aplikace.

Chcete vědět více o tom, jak přední česká firma zavádí Engineering Base?