Výroba / technologie | 20. 10. 2018

Společnost DI industrial spol. s r. o. investuje do vývoje

Společnost DI industrial spol. s r. o., která se specializuje především na výrobu přesných dílců a montážních sestav pro elektronovou mikroskopii, vakuovou techniku a kryogenní aplikace, investuje do oblasti vývoje konstrukce přesného polohovacího stolku s pojezdem a oblasti vývoje HW a SW části pohonů tohoto polohovacího stolu. Oba tyto projekty jsou podpořeny z fondů EU.

Cílem prvního projektu je vytvořit novou konstrukci přesného polohovacího stolku s pojezdem, jež integruje požadavky zákazníků z oblasti mikroskopie a také sníží celkovou cenu polohovacího stolku. Inovovaná konstrukce bude založena na integraci podstatné části přesných převodů přímo na jednotlivé pohybové osy, kde budou vhodně umístěny vzhledem k velikosti pojezdů v jednotlivých osách. Stolek bude konstruován pro přímé pohybové osy X, Y a Z, přičemž bude provedena příprava pro možné doplnění o další pohybové rotační osy pro rotaci a naklápění v podobě modulárních segmentů.

Cílem druhého projektu je sestavit HW a SW řešení pohonů jednotlivých pohybových os přesného polohovacího stolku, jež integruje požadavky zákazníků z oblasti mikroskopie a v určité přesnostní třídě. Řešení pohonů bude založeno na integraci komerčních produktů přímo na jednotlivé pohybové osy, kde budou vhodně umístěny vzhledem k velikosti pojezdů v jednotlivých osách. Tomuto řešení bude přizpůsobena softwarová část projektu, která umožní stolek efektivně a přesně řídit dle požadované polohy. Pohony jsou primárně určeny pro pohybové osy X, Y a Z, přičemž budou pohybové osy rotace a naklápění použity v podobě modulárních segmentů.

Redakčně zpracováno z www.diindustrial.com