IoT | 1. 9. 2018

Společnost WITTE Automotive investuje do české elektronické společnosti IMA

WITTE Automotive, přední světový dodavatel automobilového průmyslu v oblasti zamykacích systémů vozidel má nyní podíl ve společnosti sídlící v Praze, IMA, s. r. o. (Institut mikroelektronic­kých aplikací, s. r. o.), jež je inovačním vývojářem elektronických identifikačních systémů.

Dne 13. srpna 2018 podepsal v Praze předsta­vitel managementu WITTE Automotive, odpovědný za rozvoj podniku, Tomáš Jindra smlouvu o finanční spoluú­časti s firmou IMA.

Cílem spolupráce je roz­šířit působnost WITTE Automotive v oblasti elektroniky, aby bylo možné ještě rychleji rozvíjet inovativní technologie. První společné developerské projekty byly zahájeny před dvěma lety a jsou dále rozvíjeny společně v nově získané kancelářské budově v Praze.

S 25letou historií a 80 zaměstnanci, z nichž více než 60 % působí ve vývoji, společnost IMA vyvíjí, vyrábí a prodává pro­dukty např. z oblasti kontroly přístupu, inteligentních budov, atd. pro různé zákazníky (např. Škoda Auto, ČEZ) a je lídrem v oblasti identifikačních systémů v České republice.

„Toto prohlubování spolupráce je dalším důležitým milníkem při realizaci naší digitální strategie,“ říká Rainer Goelz, generální ředitel společnosti WITTE Automotive. „Strategická účast WITTE ve společnosti IMA nám zajistí potřebné know‑how v oblasti digitálního přístupu,“ uzavírá Goelz.

Tomáš Trpišovský, výkonný ředitel společnosti IMA, spojení okomentoval slovy: „Po pečlivém výběru jsme s potěšením ve společnosti WITTE našli silného průmyslového partnera. Společně vybudujeme kompetenční centrum, které bude dodávat výsledky svého výzkumu a vývoje do takových oblastí, jako jsou inteligentní města, průmysl 4.0 a internet věcí (IoT), ale především v podobě digitálních aplikací pro automobilový průmysl. IMA tak získává novou ekonomickou základnu pro zajištění nejen své, ale i budouc­nosti svých zaměstnanců.“

Redakčně upraveno z www.witte-automotive.cz