Automatizace | 30. 11. 2018

SPS IPC Drives 2018 přesvědčuje svým inovačním charakterem a četnými highlighty

Skončil 29. ročník veletrhu SPS IPC Drives. Celkem 65 700 návštěvníků proudilo do Norimberku, aby se ke konci roku informovali o nejnovějších produktech a řešení v odvětví automatizace a aby nastavili kurz pro úspěšný obchodní rok 2019.

Na 136 000 m2 velkém odborném veletrhu s 1 630 vystavovateli z celého světa našli to, co hledali. Celkem v 17 výstavních halách, což je opět o jednu halu více než v předchozím roce, navštěvovali uživatelé a řídicí pracovníci veletržní stánky a vyměňovali si tam informace o aktuálních trendech a pokrokových technologiích v průmyslové automatizaci.

Vedle rozsáhlé nabídky poznatků a informační nabídky a u veletržních stánků přesvědčil také obsáhlý rámcový program: komentované prohlídky k tématům smart production, smart connectivity a bezpečnost IT v automatizaci měly u účastníků stejně dobrý ohlas jako četné pódiové diskuze a odborné přednášky na celkem čtyřech veletržních fórech. Kromě toho se v první den veletrhu konala prezentace výsledků prvního Hackathonu. Před veletrhem měly start-upy 48 hodin čas vyvinout inovativní digitální myšlenky pro inteligentní automatizaci. Ve svůj prospěch dokázal soutěž rozhodnout Othermo s řešením pro firmu WAGO Kontaktechnik a odvezl si s sebou domů cenu ve výši 8 000 eur.

Průvodce k digitalizovanému průmyslovému světu

Část veletrhu „Software a IT ve výrobě“ opět vyrostla a na veletrhu SPS IPC Drives 2018 obsadila vedle haly 6 nyní také halu 5. Návštěvníci z řad odborné veřejnosti se mohli zde, ale i na celém veletrhu, informovat mimo jiné o digitálních řešeních pro průmysl, kybernetickou bezpečnost, cloudové služby a 5G. Oblíbenými kontaktními místy byly také společné stánky „Automation meets IT“ a „wireless in automation“, jejichž klíčová témata Průmysl 4.0 a inovativní bezdrátové technologie mají také vliv na budoucí svět automatizace.

Nejdůležitější čísla v přehledu:

Vystavovatelé: 1 630

Výstavní plocha: 136 000 m²

Návštěvníci: 65 700

Podrobná analýza veletrhu s dalšími výsledky k SPS IPC Drives 2018 bude k dispozici na jaře 2019. V následujícím roce se tento odborný veletrh pro průmyslovou automatizaci bude v norimberském veletržním centru konat od 26. do 28. 11. 2019. Další informace najdete online na adrese sps-messe.de.

SPS IPC Drives se změní na SPS

Od roku 2019 ponese veletrh SPS IPC Drives nové jméno: SPS – Smart Production Solutions. Jméno již 30 let etablovaného odborného veletrhu se změnilo, osvědčený koncept a obsahové zaměření zůstávají zachované. Pořadatel Mesago Messe Frankfurt GmbH tímto zohledňuje digitální transformaci průmyslu a slibuje i nadále relevanci, kompetenci a výměnu informací na rovnocenné úrovni.

sps-exhibition.com